Home

Kwataniza

Wij zijn een organisatie die kleinschalige projecten in Oeganda steunt. Onze projecten leveren een bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap en versterken de positie van vrouwen en jongeren. De projecten vermijden de aantasting van het milieu.

Kwataniza gaat nu stoppen.

We hebben 24 jaar kleinschalige projecten in Oeganda gesteund. Het eerste project is in 2000 gestart. In totaal zijn er 300 projecten in Oeganda gesteund met een bedrag van € 358.908,–
Hiervan is € 48.580 naar onderwijsprojecten gegaan. € 24.621,– naar gezondheidsprojecten en € 41.716 naar duurzame landbouw.
Aan milieuprojecten is € 46.957, – besteed en € 9.250 is naar cultuur projecten gegaan. Met een bedrag van € 12.829, – zijn democratie bevorderende projecten gedaan en er is een waterproject afgerond wat gezorgd heeft voor aanleg van water in drie dorpen voor een bedrag van € 103.455, -. Daarnaast waren er nog andere projecten die door Kwataniza gesteund zijn.

In de loop van de jaren heeft Kwataniza langdurige samenwerkingsverbanden opgebouwd met partners in Oeganda. Het geld waar al deze projecten mee betaald zijn kwam van leden, sponsors, sponsoractiviteiten. Speciale giften van mensen en organisaties, verkoop van kleine producten en fondswerving bij o.a. Wilde Ganzen en verschillende kringloopwinkels.

Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van Kwataniza.