KWATANIZA is een solidariteitsvereniging

Wij steunen kleinschalige projecten in Oeganda. Het gaat om projecten van achtergestelde groepen zoals vrouwen en jongeren. Wij doen dat op basis van wederzijds respect en samenwerking. Kwataniza onderscheidt zich van andere organisaties door haar betrokkenheid, kleinschalige en concrete aanpak. Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.