Doelstellingen van Kwataniza

Doelstellingen Kwataniza

De hoofd-doelstelling van Kwataniza is het vergroten van het wederzijds begrip en solidariteit tussen de mensen in Nederland en Oeganda. In de praktijk betekent dit dat Kwataniza:

  • Contacten wil bevorderen tussen mensen in Oeganda en Nederland. Waardoor kennis, vaardigheden, informatie en gastvrijheid worden uitgewisseld;
  • Op basis van wederzijds respect wil samenwerken met organisaties in Oeganda die duurzame ontwikkeling willen bevorderen;.
  • Middelen bijeen wil brengen die ten goede komen aan achtergestelde groepen in Oeganda. In het bijzonder vrouwen en jongeren;
  • Milieubewustzijn en het afleggen van democratische verantwoording wil bevorderen.