Onze werkwijze

De werkwijze

In Oeganda vertegenwoordigen Ineke Jongerius en Maurice Barnes Kwataniza. Ineke en Maurice zoeken bestaande kleinschalige ontwikkelingsprojecten op waar Oegandezen al aan werken. Zij leggen ons die projecten voor en het bestuur van Kwataniza toetst deze aan de criteria zoals die zijn vastgelegd in de statuten. Ineke en Maurice zien toe op het verdere verloop van de projecten en geven dat ook door aan het verenigingbestuur van kwataniza. Via Ineke en Maurice is het mogelijk om deze projecten te gaan bezoeken en een uitwisseling tot stand te brengen tussen mensen in Nederland en mensen in Oeganda.